Villa

Alla villor som säljes efter den 1/1 2009 måste ha en godkänd energideklaration

Besiktningen måste utföras av en av Boverket certifierad energiexpert, anställd på ett av Swedac ackrediterat besiktningsföretag.

Experten måste vara oberoende från byggnadsägaren, och får t.ex. ej ha varit involverad i service, reparationer, eller underhåll av fastigheten.

Läs mer om expert och kontrollföretag

Deklarationen skall redovisa energiprestanda som kan jämföras med andra liknande byggnader, OVK-status samt förslag till energieffektiva åtgärder i fastigheten, med besparingspotential och kostnadseffektivitet samt ev. påverkan av inneklimat.

Läs mer om energideklaration

Undantagna från besiktningskrav är byggnads, eller kulturminne samt övriga som uppräknas i förteckningen undantag.

Besiktningsintervall: Vid försäljningstillfället får ej energideklarationen vara äldre än 10 år 

 

 

 

 

 

Vad gäller för dig?

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Svensk Energibesiktning     Nicandersgagtan 10   25439 HELSINGBORG     +46(0)42 29 84 50    info@sefk.se