Energideklaration

Efter besök och uppmätning av byggnaden gör den certifierade energiexperten beräkningar som leder fram till en energideklaration i enlighet med lagens föreskrifter.

Deklarationen skall innehålla följande uppgifter:

  • Hustyp, byggnadsår, adress, ägare
  • Totala m² uppvärmd yta
  • OVK status för ventilationssystem
  • Radonmätning, status
  • Byggnadens energiprestanda
  • Referensvärden som möjliggör både bedömning av byggnadens prestanda, och jämförelse med andra byggnader
  • Förbättringsförslag som är möjliga med beaktande av god inomhusmiljö och kostnadseffektivitet

Fastighetsägaren är skyldig att tillse att deklarationen anslås väl synlig på allmän plats i byggnaden t.ex. i trappuppgång (gäller ej villa) Energiexperten har tillgång till boverkets datasystem och registrerardeklarationen däri. Boverket granskar jämför med fastighetsregistret gör statistik, och arkiverar alla uppgifter. Läs mer på hemsidan hos: Boverket

Energiberäkning

Vi utför även energiberäkningar enligt Boverkets regler enligt BBR 9:2. Reglerna medför att byggherren är ansvarig att på projektstadiet genomför en energiberäkning för att förvisa sig att en byggnad inte använder mer energi för uppvärmning än gränsvärdet.

Vårt kontor ligger i Helsingborg och vi kan hjälpa dig som bor i nordvästra Skåne.



 

 

 

 

 

 

Vad gäller för dig?

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Svensk Energibesiktning     Nicandersgagtan 10   25439 HELSINGBORG     +46(0)42 29 84 50    info@sefk.se