Expert och kontrollföretag

Lagen om Energideklaration, SFS 2006:985 kräver att endast energiexperter certifierade och godkända av boverket får göra energideklarering av byggnader.

Energiexperten

Energiexperten måste ha grundläggande dokumenterade tekniska kunskaper, såväl teoretiska som praktiska, t.ex. Högskoleutbildning på minst 80 poäng innefattande byggnadsteknik, energisystem i byggnader och installationsteknik. Minst 5 års arbetslivserfarenhet i bygg & fastighetsbranschen varav minst 2 års arbete med energianvändning och inomhusmiljö

Experten måste genomgå och bli godkänd i boverkets test, samt låta boverket granska dokumentation av sina erfarenheter och lämplighet för uppgiften

Experterna klassas i 3 olika behörigheter, Normal, kvalificerad, och luftkonditionering.

För att utföra godkända besiktningar måste experten vara oberoende, samt anställd på ett ackrediterat kontrollföretag. Oberoende avses i förhållande till byggnadsägaren. Han får ej heller tidigare varit inblandad i byggnadens skötsel, åtgärder rörande byggnadens ventilation, eller värmesystem.

Certifieringen gäller i högst 5 år och skall därefter omprövas med kompetenstest. Experten måste årligen inlämna rapporter för granskning till certifieringsorganet med uppgifter, dels på genomförda uppdrag som energiexpert, dels fortbildning avseende nya kunskaper.

Boverket håller register på samtliga godkända energiexperter och deras status.

Kontrollföretag

Kontrollföretaget som experten är anställd hos måste vara ackrediterat av Swedac. (Swedac kontrollerar t.ex. laboratorium och mätutrustning i Sverige) Kontrollföretaget måste ha ett godkänt kvalitetssytem enl. ISO 17020. Minst en certifierad energiexpert måste finnas anställd i arbetsledande ställning.

För mer info besök hemsidan hos Boverket, eller Swedac. 

 

 

 

 

 

Vad gäller för dig?

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Svensk Energibesiktning     Nicandersgagtan 10   25439 HELSINGBORG     +46(0)42 29 84 50    info@sefk.se