Hyresfastighet

Alla hus med hyreslägenheter skall vara energibesiktigade och deklarerade senast den 31/12 2008.

De fastighetsägare som ej har en godkänd deklaration tills dess riskerar böter!

Besiktningen måste utföras av en av Boverket certifierad energiexpert, anställd på ett av Swedac ackrediterat besiktningsföretag. Experten måste vara oberoende från byggnadsägaren, och får t.ex. ej ha varit involverad i service, reparationer, eller underhåll av fastigheten.

Läs mer om expert och kontrollföretag

Deklarationen med energiprestanda skall anslås i allmänt utrymme, t.ex. trappuppgång, och vara tillgänglig för allmänheten. (Energiprestandan skall vara jämförbar med andra liknande byggnader).

Den del av deklarationen som ej behöver anslås skall innehålla OVK status samt förslag till energieffektiva åtgärder i fastigheten, med besparingspotential och kostnadseffektivitet samt ev. påverkan av inneklimat.

Läs mer om energideklaration

Undantagna från besiktningskrav är byggnads, eller kulturminne samt övriga som uppräknas i förteckningen undantag.

Besiktningsintervall: 10 år 

 

 

 

 

 

Vad gäller för dig?

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Svensk Energibesiktning     Nicandersgagtan 10   25439 HELSINGBORG     +46(0)42 29 84 50    info@sefk.se