Lagkraven

Bakgrund

Många länder har sett och oroat sig för de tendenser till klimatförändringar som har börjat bli alltmer tydliga världen över. Diskussioner i olika forum, bland annat FN har lett fram till möten och klimatpaneler världen över. Motstridiga åsikter har ständigt funnits. En majoritet av deltagare och forskare är dock överrens om att vi människor förbrukar för mycket av jordens resurser. Energianvändningen är en av de största faktorerna som bidrar till den globala uppvärmningen som i sin tur påverkar klimatet på olika sätt.

I Kyotoavtalet 1997 har EU förbundit sig att minska koldioxidutsläppen med 8% till 2008 (jmf. med 1990 års nivå).

Många olika krav ställs nu av EU på de olika medlemsländerna. Minskad och effektivare energianvändning, miljövänligare energiproduktion o.s.v. Ett av kraven för att nå målen är alla fastigheter inom EU måste energibesiktigas. Våra bostäder och lokaler står för en stor del av energianvändningen.

I Sverige står används mer än en tredjedel av all energi till våra bostäder och lokaler!

Energibesiktningen som skall göras de flesta fastigheterna skall i första skedet fastställa byggnadernas nuvarande energiprestanda. Besiktningen skall leda fram till förbättringsförslag, samt ger även fastighetsägaren en möjlighet att jämföra sig med andra likvärdiga byggnader. I allmänna utrymmen skall resultatet anslås så att medvetenheten om ämnet ökas I slutändan är tanken att trycket på är att sänka fastigheternas energianvändning skall ge önskat resultat utan tvångsåtgärder. Möjligen kommer även tvångsåtgärder ifrån myndighetshåll bli aktuella om de beslutade åtgärderna inte ger önskat resultat.

Ny lag om obligatorisk Energibesiktning 1:e oktober 2006

Alla permanenta byggnader över 50m² i Sverige skall besiktigas och bedömas. Undantagna är industri- och verkstadsbyggnader, kulturminne, kyrkor, fritidshus, ekonomibyggnader för skogs- och jordbruk, hemliga militärbyggnader, samt vissa specialbyggnader( dagis, skolor sporthallar, m.m.) läs mer om: undantag från besiktningsskyldighet

Besiktningens syfte är som ovan nämnt att främja en effektiv energianvändning, kombinerat med en god inomhusmiljö i Svenska byggnader.

Tidsperspektiv

  • Alla hyreshus och bostadsrättsfastigheter skall besiktigas under 2007 eller 2008.
  • Alla villor som försäljes efter den 31/12 2008 måste ha ett besiktningsprotokoll som inte är äldre än 10 år.
  • Lokal/kontor eller hotellbyggnader har besiktningsplikt fr.o.m. 1/1 2009

Byggnadsägaren är ansvarig för att besiktning blir utförd. Alla besiktningar kommer att registreras hos boverket, som kommer att hålla kontroll gentemot fastighetsregistret. I de fall besiktning uteblir trotts föreläggande kan vite utdömas.

För mer info klicka på länken till Boverket 

 

 

 

 

 

Vad gäller för dig?

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Svensk Energibesiktning     Nicandersgagtan 10   25439 HELSINGBORG     +46(0)42 29 84 50    info@sefk.se