Hur gör man?

Ring, skriv eller maila till oss, så bokar vi in en besiktningsman.

Hur går besiktningen till?

Energiexperten går igenom dokumentationen tillsammans med Fastighetsägaren, samt gör en analys av byggnaden utifrån tillhandahållna uppgifter och fastställer den faktiska energiförbrukningen. Därefter görs en besiktning av byggnaderna. Viktiga punkter granskas och mätvärden samlas in.

Energiexperten gör sedan en beräkning av energiprestanda, upprättar en energibesiktningsrapport samt rapporterar in erforderlig data till Boverket.

Svensk Energibesiktning sammanställer resultat för diagnos och tar fram energieffektiva åtgärdsförlag med hänsyn till byggnadernas förutsättningar och god inomhusmiljö.

Energibesiktningsrapporten överlämnas till kunden i samband med en muntlig genomgång av resultatet, och åtgärdsförslag. Diagram som visar husets relativa prestanda på ett lättförståeligt sätt, överlämnas samtidigt. Fastighetsägaren är skyldig enligt lag att anslå diagrammet i varje trappuppgång för allmän kännedom.

 

Vad måste jag göra innan besiktningen?

  • Det är viktigt att sammanställning över energiförbrukning för minst det senaste året, finns tillgängligt vid besiktningstillfället.
  • Även ritningar på byggnaden är av stort värde.
  • Utrymmen av betydelse för besiktningen måste vara tillgängliga (värmeanläggning, vindslucka/uppgång, ventilationssytem o.s.v.). 

 

 

 

 

 

Vad gäller för dig?

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Svensk Energibesiktning     Nicandersgagtan 10   25439 HELSINGBORG     +46(0)42 29 84 50    info@sefk.se