Fritidshus

Fastigheter som är klassade som fritidshus i fastighetstaxeringen och har max 2 bostäder är befriade från krav på energibesiktning och deklaration. 

 

 

 

 

 

Vad gäller för dig?

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Svensk Energibesiktning     Nicandersgagtan 10   25439 HELSINGBORG     +46(0)42 29 84 50    info@sefk.se