Byggnader med kontor och lokaler

Verkstads och industribyggnader är befriade från besiktningsplikt. Samma sak gäller specialbyggnader enl. Fastighetstaxeringslagen1997:1152.(ofta t.ex. sjukhus, skolor och offentliga byggnader) om dessa har en användbar yta mindre än 1000 m²

Övriga byggnader med lokaler skall energideklareras om de inte kan inräknas i sammanställningen undantag.

Det som gäller för hur en fastighet klassificeras är typkoden i fastighetstaxeringen.

Fastigheter som är undantagna, men har ett luftkonditioneringssystem över 12 kw innefattas ändå av besiktningsplikten.

Övriga fastigheter omfattas av besiktningsplikt fr.o.m. 1/1-2009

Vid ägarbyte måste det finnas ett besiktningsprotokoll som inte är äldre än 10 år. 

 

 

 

 

 

Vad gäller för dig?

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Svensk Energibesiktning     Nicandersgagtan 10   25439 HELSINGBORG     +46(0)42 29 84 50    info@sefk.se