Visste du att?

Fr.o.m. 1:a oktober 2006 gäller en ny lag om att i stort sett alla byggnader i Sverige skall energibesiktigas och energideklareras.

Bakgrunden är EU:s åtaganden i Kyotoavtalet om miljöförbättringar. Läs mer om lagkraven.

Hur gör man?

Husen måste besiktigas av en energiexpert som är certifierad och godkänd av Boverkets kontrollorgan. Experten måste vara anställd på ett ackrediterat och godkänt kontrollföretag.

Läs mer om expert och kontrollföretag

Besiktningen utmynnar i en Energideklaration utförd i Boverkets datasystem. Endast certifierade experter har behörighet att arbeta i Boverkets datasystem.

Läs mer om energideklaration

Vad gäller för mitt hus?

Olika hustyper har olika krav. Klicka på knapparna på högersidan så får du se vad som krävs för just ditt hus.

Se även undantag från besiktningsskyldighet.

Vi är det certifierade och ackrediterade företaget som gärna hjälper dig med att energideklarera din fastighet. Välkomna att kontakta oss så berättar vi mer. 

 

 

 

 

 

Vad gäller för dig?

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

Svensk Energibesiktning     Nicandersgagtan 10   25439 HELSINGBORG     +46(0)42 29 84 50    info@sefk.se